Leszczyńskie Laury Oświaty 2019 rozdane!

Uhonorowano finalistów i laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych z leszczyńskich szkół

Kolejny sukces

Nasi nieźle strzelają

Pomagamy

Kolejne podziękowania

Każdy znaczek wpsiera misje

Pobiliśmy rekord

Debata oxfordzka z okazji 30 rocznicy obrad Okrągłego Stołu

Próba odpowiedzi na pytanie czy okrągły stół był sukcesem opozycji.

Klasa 2e na wykładach na Politechnice Wrocławskiej

Spotkanie ze światem nanorurek węglowych

Podróże kształcą

Okres wycieczek klasowych czas zacząć

Pomagamy

Góra GroszaSukces Marty i Ani

Dwa miejsca na podium w konkursie plastycznym

Kolejny sukces

Nasze siatkarki w finale

Sukces siatkarek

Zwycięstwo naszej reprezentacji

Pomagamy

Nasi wolontariusze w przedszkolu

Podziękowania

za ofiarowane środki opatrunkowe

Dzień Europy

Nasi na leszczyńskim Rynku

Maturalne zmagania rozpoczęte!

Abiturienci zdawali język polski na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Uroczystość zakończenia szkoły

Tegoroczni maturzyści odebrali świadectwa i zakończyli naukę w liceum.

Dziewczęta na podium

Sukcesy naszych uczennic

Efekty zbiórki

"Bandaże w darze"

Absolwenci Kopernika studentami Politechniki Wrocławskiej

Nasza szkoła przygotowuje przyszłych inżynierów