Celem Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER 2012 jest promocja uzdolnionej językowo młodzieży oraz rozwijanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych krajami anglojęzycznymi, nauką języka angielskiego oraz rozwijania różnych sprawności językowych poprzez stworzenie im możliwości do intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami. Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych. Materiał językowy, którego dotyczyć będą testy konkursowe, uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Udział w konkursie jest znakomitą okazją do pobudzenia aktywności uczniów, rozwoju umiejętności twórczego myślenia, samodyscypliny oraz automotywacji do pracy i nauki. Pozwala on również zdiagnozować potencjał zdolności językowych i zaangażowanie uczniów we własną edukację .

Laureaci Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych organizowanych w ramach projektu Łowimy Talenty 2012/13, w tym konkursu ENGLISH HIGH FLIER oraz szkoły zgłaszające największą liczbę uczestników mają okazję otrzymać atrakcyjne pod względem edukacyjnym i rozrywkowym nagrody o łącznej wartości 350 000 zł.
Uczniowie liceum rozwiązują test wielokrotnego wyboru. Na stronie www.jersz.pl dostępne są testy z ubiegłych edycji konkursu, zbiory zadań, interesujące aktualności edukacyjne oraz informacje o wakacyjnych obozach wypoczynkowo – naukowych.

Zobacz regulamin: http://jersz.pl/contest,7,tab_20.html

Zobacz zadania konkursowe z lat ubiegłych: http://jersz.pl/contest,7,tab_21.html

Partnerem projektu Łowimy Talenty 2012/13 jest wydawnictwo edukacyjne Telbit, dystrybutor zegarków oraz instrumentów muzycznych ZiBi SA. Patronat medialny objęły portale internetowe www.Edu.info.pl , www.Eid.edu.pl , www.Interklasa.pl, www.MegaMatma.pl .
 


GOOD LUCK!