31 maja jest obchodzony Światowy Dzień bez Tytoniu. Uczniowie "Kopernika" zorganizowali na przerwach szkolnych tego dnia akcję informacyjną. Rozdawali ulotki i zbierali podpisy osób popierających akcję. Uczniowie mogli podpisać się na tablicy, deklarując tym samym, że są wolni od nałogu. W auli wyświetlano również prezentację udostępnioną szkole przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej leszczyńskiego SANEPIDu.

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwali uczniowie kl. IIe.