Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Pana Andrzeja Kocerkę – wieloletniego dyrektora II LO w Lesznie, doskonałego nauczyciela matematyki, a przede wszystkim wspaniałego człowieka.

Pan Andrzej Kocerka urodził się 20 stycznia 1952 roku w Poznaniu. W 1969 roku zdał maturę w III LO w Poznaniu i rozpoczął studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale WSN, kierunek: matematyka z fizyką. W 1974 roku podjął studia uzupełniające na UAM w Poznaniu na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, kierunek matematyka, które ukończył w 1976 uzyskując tytuł magistra matematyki.

Pracę zawodową jako nauczyciel rozpoczął w 1972 roku w Szkole Podstawowej nr 85 w Poznaniu. W latach 1975-1990 pracował m.in. w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym, Zbiorczej Szkole Gminnej w Kobylinie (był zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół), Komendzie Chorągwi ZHP w Lesznie (pełnił funkcję komendanta chorągwi), Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie. 01 września 1990 roku objął funkcję dyrektora II LO w Lesznie, którą pełnił do przejścia na emeryturę 31 sierpnia 2003 roku. Podczas całego okresu swojej pracy pedagogicznej dał się poznać jako świetny nauczyciel matematyki, wspaniały wychowawca młodzieży. Był doskonałym organizatorem, menadżerem dbającym o rozwój szkoły, dla którego priorytetem zawsze było dobro młodzieży. Jednak nie tylko aspekt zawodowy zasługuje na uznanie, pan Andrzej Kocerka był przede wszystkim dobrym człowiekiem. Był wielkim miłośnikiem literatury, informatyki i sportu. Będąc na emeryturze nie zerwał kontaktów ze szkołą. Zawsze żywo interesował się losami II LO, służył pomocą i wraz z nami cieszył się sukcesami szkoły.

Za swoje zasługi w edukacji i wychowaniu Pan Andrzej Kocerka został uhonorowany licznymi nagrodami, wyróżnieniami i odznaczeniami, wśród których wymienić należy:
• Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej (1977),
• Odznakę Przyjaciela Dziecka nadaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (1979),
• Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez radę Państwa (1981),
• Honorową Odznakę „Za zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi ZHP” (1983),
• Odznakę „Za zasługi dla Województwa Leszczyńskiego” (1988),
• Brązową Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (1989),
• liczne nagrody Prezydenta Miasta Leszna.

Trudno jest się pogodzić się z odejściem człowieka tak wybitnego, który całe swoje życie oddał służbie młodzieży i pracy.
 
Panie Dyrektorze – dzieło Pańskiego życia będzie trwać w naszej pamięci, bo jak powiedziała Wisława Szymborska Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.