Dnia 19 listopada 2012 roku 49 uczniów klas I-III II Liceum Ogólnokształcącego zmierzy się z pisemnym testem leksykalno-gramatycznym w etapie szkolnym XXXVII Olimpiady Języka Angielskiego, organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu. Wszystkie informacje o olimpiadzie są dostępne na stronie www.oja.wsjo.pl.TERMINARZ ZAWODÓW1. Zawody I stopnia – szkolne• 19 listopada 2012 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test leksykalno-gramatyczny)• Do dnia 25 listopada 2012 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO.• Wyniki zawodów I stopnia ogłoszone zostaną na stronie WWW Olimpiady www.oja.wsjo.pl oraz przesłane zostaną do szkół biorących udział do dnia 20 grudnia 2012 r.2. Zawody II stopnia – okręgoweDo dnia 20 grudnia 2012 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o ich miejscu i czasie (zawody II stopnia zostaną przeprowadzone we wszystkich okręgach w tym samym dniu, o tej samej godzinie, w miejscu wyznaczonym przez odpowiedni Komitet Okręgowy – dla uczniów z Leszna jest to Komitet Okręgowy w Poznaniu).W dniu 21 stycznia 2013 roku o godz. 9.00 rozpoczną się zawody II stopnia. Zawody te będą trwały od 21 stycznia do 22 stycznia 2013 roku.3. Zawody III stopnia – ogólnopolskieDo dnia 1 marca 2013 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów.Zawody centralne odbędą się w dniach 15-16 kwietnia 2013 r.