1. Prezydentowi Miasta Leszna Panu Tomaszowi Malepszemu za objęcie honorowego patronatu nad imprezą, osobisty udział w Dniu Nauki i ufundowanie nagród w konkursie na pracę badawczą, konkursie fotograficznym i konkursie wiedzy przyrodniczej dla gimnazjalistów.

2. Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna Panu Grzegorzowi Rusieckiemu za osobisty udział w Dniu Nauki.

3. Leszczyńskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk za objęcie patronatu naukowego nad imprezą.

4. Pani dr Annie Grebieniow z PTOP „Salamandra” za wygłoszenie prelekcji o wilkach podczas Dnia Nauki.

5. Panu dr Stefanowi Grysowi, Panu dr Stanisławowi Kuźniakowi, Pani mgr Danucie Derda-Lisieckiej, Pani mgr Beacie Kiącej i Pani mgr Aurelii Roszak za udział w obradach jury konkursu na najlepszą prace badawczą z zakresu biologii lub chemii.

6. Pani Dyrektor Jolancie Tonkiewicz, Pani dr Karolinie Kaczmarek i Pani mgr Marcie Basińskiej za udział w obradach jury Konkursu Fotograficznego „Między Biologią a Chemią”.

7. Panu dr Bartłomiejowi Kopaczyńskiemu, Panu mgr Krzysztofowi Pobereżnemu, Pani mgr Alinie Małuszek i Panu mgr Markowi Kleinschmidtowi za pomoc w organizacji I Międzyszkolnego, Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej dla Gimnazjalistów.

8. Pani dr Karolinie Kaczmarek i klasie IIa za przygotowanie części artystycznej na Dzień Nauki.

9. Paulinie Wojnie z kl. IIc za przygotowanie logo Dnia Nauki „Między Biologią a Chemią”

10. Julii Przekwas z kl. IIIc za przedstawienie prezentacji „Z miłości do słodkości” podczas Dnia Nauki.

11. Wydawnictwu OPERON, Wydawnictwu ZAMKOR oraz Oficynie Wydawniczej Nowa Matura za ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursów.

 
 Katarzyna Borowiak i Anna Władkowska