29 listopada br. uczniowie klas I uczestniczyli w III Szkolnym Konkursie Wiedzy o AIDS.

Najwyższy średni wynik (58%) uzyskała klasa Ic, która w nagrodę otrzymała dzień bez oceny negatywnej.

Średnie wyniki pozostałych klas przedstawiają się następująco:
• Klasa Ig – 53%
• Klasa Ib – 50%
• Klasa Ia – 49%
• Klasa If – 49%
• Klasa Ie – 45%
• Klasa Id – 44%

Zgodnie z regulaminem konkursu, nagrody ufundowane przez Radę Rodziców II LO otrzymali też uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki indywidualne. Zwycięzcą konkursu została Alicja Szuta z kl. Ig, która uzyskała 27 punktów. Drugie miejsce ex aequo zajęli Karolina Kozak i Jakub Moszak z kl. Ic, którzy zdobyli 25 punktów.

Zwycięzcom gratulujemy!