Drodzy Uczniowie!

Ruszyła akcja ekologiczna - "Stań po zielonej stronie mocy".

Założeniami tej akcji jest:
- prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz recyclingu,
- poprawa świadomości ekologicznej,
- łatwy i szybki dostęp do informacji i materiałów edukacyjnych dot. gospodarki odpadami.

W trakcie trwania tej akcji (listopad-czerwiec) zbieracie odpady, takie jak: płyty CD/DVD, blu-ray, zużyte telefony komórkowe, opakowania do płyt, baterie oraz ładowarki.
Dla najbardziej aktywnej klasy Dyrekcja Szkoły przewiduje atrakcyjne nagrody.

Organizator akcji również zapewnia szereg nagród za czynne uczestnictwo w projekcie, są to nagrody pieniężne, które otrzymuje szkoła na pomoce dydaktyczne.

Nagrody zostaną wręczone w kategoriach:
1. NAJLEPSZA SZKOŁA W WOJEWÓDZTWIE W PRZELICZENIU NA ILOŚĆ UCZNIÓW
2. NAJLEPSZA KLASA W WOJEWÓDZTWIE -30 000 zł (I miejsce) 10 000 zł (II miejsce)
3. NAJLEPSZA SZKOŁA W POWIECIE W PRZELICZENIU NA ILOŚĆ UCZNIÓW 2 000 zł (I miejsce), 1 000 zł (II miejsce)
4. NAJLEPSZA KLASA W POWIECIE


Drodzy uczniowie, BARDZO PROSIMY o aktywne przyłączenie się do naszej akcji. Im więcej odpadów zdobędziemy, tym większe szanse, że to właśnie nam uda zdobyć się nagrody.