Już jutro na 6. lekcji odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English High Flier, w którym weźmie udział 89 uczniów z klas 1-3. Sale, w których zostanie przeprowadzony konkurs zostaną podane jutro na tablicy ogłoszeń.


GOOD LUCK!