W piątek 7 grudnia 2012 r. uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły bawili się na połowinkach w auli II LO w Lesznie. Tłem do udanej zabawy były dekoracje nawiązujące do epoki Średniowiecza, a stworzone przez naszych uczniów. Gościnnie na imprezie pojawili się również rodzice, którzy pomagali sprawować opiekę nad uczniami i uczennicami.

„Połowinki” rozpoczęły  się o 18:00, a zakończyły o godzinie 23:30. Starostą i starościną imprezy byli Patryk Józefowicz oraz Kinga Kuczyńska. Uczniowie ci na początku uroczystości powitali wszystkich obecnych oraz życzyli udanej zabawy. O godzinie 20:00 na scenie wystąpili uczniowie z klasy 2A, którzy przygotowali wspaniałą cześć artystyczną pełną tańca i muzyki.

Zaraz po części artystycznej na salę zostały wniesione torty dla każdej z klas. Specjalnie dla każdej klasy również przygotowana była wróżba, która znajdowała się na torcie. Wychowawcy klas czytali ją na głos, po czym następowało symboliczne pokrojenie tortu.

DJ’em, który przygrywał uczniom podczas całej imprezy był Marcin Sznycel. Wszyscy świetnie się bawili, atmosfera na „Połownikach” była niesamowita.