Wojtek po raz drugi brał udział w Olimpiadzie Chemicznej.
W tym roku szkolnym zakwalifikowali się do II etapu LIX Olimpiady Chemicznej.
W drugim etapie zawody są podzielone na część teoretyczną i część laboratoryjną.
W celu jak najlepszego przygotowania ucznia do części laboratoryjnej podczas ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dodatkowe w szkolnej pracowni chemicznej.
Wojtek został zaproszony również na zajęcia laboratoryjne z chemii analitycznej zorganizowane na Wydziale Chemii UAM Poznań.
W Olimpiadzie Chemicznej brała również udział Katarzyna Maciejczyk z 3c.
Uczestnikom etapu okręgowego serdecznie gratulujemy i życzymy ogromnych sukcesów w dalszej pracy naukowej!