Już w najbliższą sobotę, tj. 13 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły Piotr Prymas z kl. IIc i Michał Laskowski z IIe, przystąpią do zawodów centralnych Olimpiady Biologicznej (Piotr) i Olimpiady Geograficznej (Michał).

Zawody III stopnia Olimpiady Biologicznej składają się z dwóch etapów, przeprowadzanych w ciągu dwóch kolejnych dni: testu pisemnego i części ustnej, obejmujących egzamin z wiedzy biologicznej. Do części ustnej zostają dopuszczeni zawodnicy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z testu. Finalistami Olimpiady Biologicznej zostają wszyscy zawodnicy, którzy w zawodach III stopnia zdobędą co najmniej 30% punktów z testu. Laureatami Olimpiady Biologicznej zostaje 25 zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w zawodach III stopnia; pięciu pierwszych otrzymuje tytuł laureata I stopnia, następnych dziesięciu - laureata II stopnia, dalszych dziesięciu - laureata III stopnia.

Zawody III stopnia Olimpiady Geograficznej składają się z części pisemnej, obowiązkowych zajęć terenowych oraz części ustnej.

W obu przypadkach wszyscy laureaci i finaliści zawodów centralnych olimpiady są zwolnieni z egzaminu maturalnego.

Piotrowi i Michałowi już gratulujemy olbrzymiego sukcesu i życzymy powodzenia w najbliższy weekend w Warszawie i Toruniu :)