Szanowni Państwo,

Trwa ogólnopolski konkurs ekologiczny „Nie lej wody!” realizowany w ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku, pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Każda edycja konkursu Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku ma na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko naturalne, w trosce o ekosystem Morza Bałtyckiego. Rok 2013 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody. Realizatorzy Programu postanowili włączyć się w międzynarodową akcję i poruszyć problematykę deficytu wody w Polsce.

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie gimnazjów i liceów z całej Polski.
Uczestnicy w 2-5-osobowych zespołach, pod opieką nauczyciela prowadzącego, mają za zadanie zrealizować krótki (1-4 min.), amatorski film, zachęcający do racjonalnego korzystania z zasobów wody. Fabuła, dokument, spot promocyjny, animacja, prezentacja – scenariusz i forma filmu zależy od inwencji uczestników. To proste – film można nakręcić nawet za pomocą telefonu komórkowego!

Na laureatów konkursu czeka fantastyczna nagroda. Trzy zwycięskie zespoły wypłyną w tygodniowy, wakacyjny rejs po wodach Zatoki Gdańskiej na pokładzie legendarnego żaglowca Generał Zaruski! Dodatkowo w szkole, w której uczy się zwycięska drużyna zrealizowane zostaną zajęcia szkółki żeglarskiej z udziałem mistrza olimpijskiego Mateusza Kusznierewicza. Ponadto uczniowie wchodzący w skład zespołu, który uzyska największą ilość głosów otrzymają dodatkową nagrodę – pierwsze egzemplarze kart Euro26 Żeglarz, uprawniające do licznych zniżek na terenie całej Polski i w krajach partnerskich. Będzie to specjalna edycja kart, objęta ubezpieczeniem w wersji SPORT.

Wystarczy nakręcić film i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 22 maja 2013. Wyboru dziesięciu finałowych prac dokona jury, składające się autorytetów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, filmu i żeglarstwa, a zwycięskie zespoły poznamy w wyniku głosowania internautów. Wśród jurorów zasiądzie między innymi Marcin Bortkiewicz, autor filmu dokumentalnego „Nauczanie początkowe”, zrealizowanego w helskiej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Reżyser przeprowadzi również warsztaty filmowe dla laureatów konkursu. Wybór zwycięzców należał będzie do internautów, którzy za pośrednictwem strony internetowej www.programedukacjimorskiej.pl głosować będą na najciekawsze filmy.


Pragniemy uświadomić młodzieży jak dalekosiężne skutki przynoszą nasze działania. Odpowiedzialne korzystanie z wody, to wypracowanie codziennych, prostych nawyków. Dbając o wodę w swoim najbliższym otoczeniu, mamy wpływ na poprawę stanu czystości Morza Bałtyckiego, a oszczędzając wodę dziś, troszczymy się o warunki życia przyszłych pokoleń.

Patronat honorowy nad konkursem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich Mateusz Kusznierewicz. Konkurs "Nie lej wody" jest realizowany dzięki wsparciu sponsorów Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku: Ferrero Polska, producentowi Kinder Mlecznej Kanapki oraz Grupie LOTOS S.A.


W celu otrzymania plakatów konkursowych należy zgłosić chęć udziału w konkursie do koordynatora na adres konkurs@programedukacjimorskiej.pl oraz podać dane osoby odpowiedzialnej za konkurs z ramienia szkoły.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.programedukacjimorskiej.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału, na zgłoszenia czekamy do 22 maja 2013!

Z wyrazami szacunku,
Rafał Woyda
Koordynator konkursu
konkurs@programedukacjimorskiej.pl

Regulamin konkursu "Nie lej wody!"
Plakat konkursu "Nie lej wody!"