203 pocztówki! Brawo, drodzy uczniowie Kopernika!
W II semestrze Samorząd Szkolny postanowił przystąpić do projektu „Postcards from Europe”, który został stworzony przez pana Przemysława Skokowskiego i uzyskał wsparcie UNICEFU. W miesiącach maju i czerwcu w ramach lekcji języka angielskiego uczniowie Kopernika przystąpili do pisania pocztówek przedstawiających ich miejsce zamieszkania. W treści pisali o sobie, swoich zainteresowaniach i przekazywali dużo ciepłych słów i pozdrowień dla anonimowego dziecka z Azji. Pocztówki było często dodatkowo przyozdabiane tak, aby dzieciom sprawiły jak najwięcej radości.
Przypomnijmy, że cały projekt został zbudowany na tak prostej i zwykłej rzeczy,jaką jest pocztówka. Adresatami pocztówek są dzieci z krajów Azji takich jak Rosja, Birma, Chiny, Bangladesz czy Indie. W tych właśnie krajach istnieje ogromny problem biedy i bezdomności wśród najmłodszych. Pierwszym celem projektu jest szerzenie wiedzy i budzenie świadomości o tych właśnie problemach współczesnego świata. Drugi cel jest znacznie prostszy i ogranicza się do dwóch słów – „Uśmiech i nadzieja”. Dla większości tych dzieci, które przecież nie mają nic zwykła pocztówka może stać się prawdziwym skarbem. Pocztówki napisane, między innymi przez uczniów naszej szkoły, zostanę doręczone dzieciom krajów Azji przez specjalnego listonosza, który przez ponad trzy miesiące będzie przemierzał kraje Azji i spotykał się z dziećmi, których codzienność nie jest tak kolorowa jak nasza. Listonosz będzie pomagał dzieciom odczytać kartki i, jeśli tylko będą chciały, pomagał im odpowiedzieć na otrzymaną pocztówkę. Cała podróż będzie relacjonowana na bieżąco przez listonosza i można ją śledzić na stronie www.postcardsfromeurope.net.
Dziękujemy 203 uczniom i uczennicom Kopernika za okazaną wrażliwość i chęć sprawienia radości dzieciom, które tak jak my pragną miłości, ciepła i radości każdego dnia. Kto wie, może jesienią okaże się, że niejeden z Was otrzymał odpowiedź i ta zwykła pocztówka stanie się początkiem czegoś większego.