Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w tej kategorii są:

1) wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu miedzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;

2) aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w wymianie międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych itp.).Dokumentacja (regulamin i wniosek) dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukoweWnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Departamencie Edukacji i Nauki, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, pok. 801 w terminie do 30 września 2013r.