W zeszłym roku szkolnym zapoczątkowaliśmy realizację projektu „Cała Europa czyta dzieciom”. Pierwszy etap realizowany był w przedszkolu „Kolorowy świat” w Lesznie, a w tym roku w marcu te same uczennice klasy 3b (IB klasy matury międzynarodowej) Karolina Matecka i Monika Wardęga, w ramach zajęć CAS-u, przygotowały i przeprowadziły lekcję w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Leszyńskiego w klasie 3a. Celem tych zajęć było przybliżenie uczniom Wielkiej Brytanii i rozszerzenie znajomości języka angielskiego. Podczas tej nietypowej lekcji uczniowie rozwiązywali różnego rodzaju quizy sprawdzające ich wiedzę i wykonywali prace plastyczne. przedstawiające m. in bohaterów angielskiej literatury dziecięcej.
Licealistki rozszerzyły wiedzę młodszych kolegów przy pomocy licznych pomocy multimedialnych i rekwizytów oraz zachęcały do pilnej nauki języka angielskiego. Uczniom bardzo odpowiadała taka forma edukacji i prosili swoją wychowawczynię p. Katarzynę Tycner o więcej takich zajęć.
Uczniowie 3a na spotkanie ze starszymi koleżankami przygotowali liczne gazetki dotyczące Anglii.
Założony cel zajęć został zrealizowany o czym świadczyło zadowolenie dzieci i mamy nadzieję, że ich przygoda z językiem angielskim będzie trwała nadal.
Projekt ten uczennice naszego liceum, podobnie jak w ubiegłym roku, realizowały pod merytoryczną opieką p. Wiesławy Kubicy.
Autorka W. Kubica