8 listopada 2013 podczas apelu z okazji Dnia Niepodległości w naszej szkole doszło do historycznej, w dziejach II Liceum Ogólnokształcącego, chwili. Pani dyrektor Krystyna Łasowska oraz dowódca 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Lesznie, płk mgr inż. Zbigniew Nowak, podpisali porozumienie o współpracy tych dwóch placówek. Na mocy tego porozumienie nasi uczniowie będą mogli korzystać zarówno z szerokiej wiedzy żołnierzy pracujacych w szeregach tej jednostki, ale również z nowoczesnego sprzętu kartograficznego, w jaki oddział jest wyposażony. Nasza współpraca będzie polegać na realizowaniu innowacji pedagogicznych z zakresu edukacji obywatelskiej, kształtowaniu postaw obywatelskich i krzewieniu wartości patriotycznych, propagowaniu postawy patriotycznej i pro obronnej naszej młodzieży, oraz sportów strzeleckich w środowisku uczniowskim, jak również na kultywowaniu tradycji Wojska Polskiego, sukcesów i osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowo-obronnych, propagowanie historii i tradycji regionu wielkopolskiego, organizowanie i zapewnianie właściwej oprawy uroczystości państwowych, religijnych, szkolnych i wojskowych. Jednak to co dla mnie osobiście liczy się najbardziej, to współpraca w zakresie kartografii i topografii. Młodzież będzie mogła zapoznać się z zadaniami i pracą geodety, oraz ze sprzętem geodezyjno-kartograficznym i GIS dostępnym w jednostce. W ramach tych zajęć będą również organizowane zajęcia terenowe w celu przygotowania do pomiarów oraz pozyskiwania surowych danych. W dłuższej perspektywie mamy na celu stworzenie własnej mapy, sygnowanej nazwiskami wykonawców, czyli naszych uczniów.

Nie ukrywamy, że bardzo liczymy również na wsparcie naszego Koła Militarnego, bo co roku w murach naszej szkoły przybywa zapaleńców, którzy potrafią przyjść w pełnym umundurowaniu, z replikami broni, lub w „krzakach” maskujących i dzielnie na wszystkich lekcjach trwać w gotowości bojowej, aby po zajęciach uczestniczyć w zajęciach kółka. Dla tych pasjonatów wycieczka do Warszawy i odwiedzenie Wyższej Szkoły Wojskowej, czy warsztaty w ogródku meteorologicznym na lotnisku w Krzesinach, to nie lada gratka.

Już 8 listopada młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach podczas których mogli zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem służącym do pomiarownia.