W piątek 10.01.2014 uczniowie klasy 1e po raz kolejny uczestniczyli w wykładzie z fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Wycieczka dydaktyczna odbyła się z inicjatywy nauczycielki fizyki, pani Marii Koroniak, a opiekunkami grupy były pani Alina Małuszek i pani Iwona Maćkowiak. Wykład pod tytułem „Dziel i łącz – rzecz o dzielniku wiązki” odbył się w ramach programu dla szkół średnich „Sekrety fizyki”, a prowadził go dr Gustaw Szawioła.Celem wykładu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat wiązki światła i fotonów. Z interesującego wykładu uczniowie mogli wiele dowiedzieć się o załamaniu światła, podziale wiązki, a także o metodach szyfrowania wiadomości przy użyciu fotonów. Wykład wydawać się mógł nieco skomplikowany, ale wykładowca tłumaczył zjawiska na tyle przejrzyście, że większość uczestników z pewnością zapamięta podstawowe zagadnienia poruszone na zajęciach, tj. dlaczego światło się załamuje, czy też jak rozdwoić wiązkę światła. Uczniowie klasy 1e dużo nauczyli się podczas tego, jak i wcześniejszego wyjazdu i już nie mogą doczekać się kolejnych wykładów z fizyki w Poznaniu.