Celem wystawy było uczczenie 95. rocznicy powstania wielkopolskiego, popularyzacja wiedzy o powstaniu w oparciu o lokalne przykłady oraz pokazanie powstania poprzez różne formy wyrazu artystycznego.

Na wystawie zaprezentowane zostały:

- reprodukcje obrazów i rysunków batalistycznych Leona Prauzińskiego i Leona Wróblewskiego,
- reprodukcje karykatur powstańców wielkopolskich Czesława Sonnewenda,
- fotografie powstania autorstwa prekursora fotografii reporterskiej Kazimierza Gregera,
- współczesne malarstwo wojskowe związane z tematyka powstania Leszka Rościszewskiego, Jarosława Wróbla i Leszka Rościszewskiego,
- kolekcja kart pocztowych i widokówek dotyczących powstania z okresu międzywojennego i współczesnego,
- fotografie miejsc pamięci związanych z powstaniem w powiecie leszczyńskim, autorstwa nauczyciela historii w II LO Piotra Handke,
- literatura dotycząca powstania z lat międzywojennych oraz najnowsze opracowania historyczne dotyczące tego tematu,
- pamiątki po powstańcach, takie jak medale, odznaczenia, dokumenty kombatanckie, odznaki pamiątkowe pułków wywodzących się z powstania,
- fotografie powstańców spoczywających na cmentarzu w Lesznie.

Otwarcie wystawy poprzedzone zostało wykładem autora na temat wkładu wojsk wielkopolskich w walce o granice zachodnie i wschodnie Polski w latach 1919-1920 roku oraz w rozwój Wojska Polskiego.

Przy tej okazji Poczta Polska wydała okolicznościową kartę z podobizną dowódcy Grupy „Leszno”, pułkownika Bernarda Śliwińskiego, według projektu Krzysztofa i Piotra Handke, wraz z okolicznościowymi pieczątkami. Ukazała się również publikacja Krzysztofa Handke pt.: „Powstańcy Wielkopolscy 1918/1919. Generałowie Wojska Polskiego Drugiej Rzeczpospolitej”, wydana przez Archiwum Państwowe w Lesznie.

Wystawa czynna będzie do połowy lutego 2014 roku.

Informacje na temat wystawy na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Lesznie:

http://www.archiwum.leszno.pl/?op=aktualnosci_wiecej&id=100

Foto.: Archiwum Państwowe w Lesznie.