W listopadzie do naszej szkoły przyjechał prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk z Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, aby rozpocząć cykl wykładów w nowym roku szkolnym relacją na temat walk byków w Hiszpanii.

Tego samego dnia prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk podsumował projekt pt. Cyberprzemoc: przyczyny, skutki, zapobieganie, realizowany w ramach Koła Akademickiego działającego pod patronatem Instytutu Kultury Europejskiej UAM. Zadaniem uczestników projektu było przygotowanie filmiku nawiązującego do ogólnopolskiej akcji „Stop Cyberprzemocy!”.

Koordynator Koła z ramienia IKE pogratulował uczestnikom projektu, wręczył dyplomy oraz nagrody. Rezultaty pracy naszych uczniów możecie zobaczyć na stronie Instytutu Kultury Europejskiej:

http://ike.amu.edu.pl/index.php/100-menu-modulu-dla-pracownika/990-podsumowanie-projektu-o-cyberprzemocy-z-kolem-akademickim-z-leszna

Uczestnikom gratulujemy!