19 lutego uczniowie klas 1 i 2 b uczestniczyli w wykładzie profesora Gąsiorowskiego z Wydziału Anglistyki UAM. Spotkanie było kolejnym z serii wykładów organizowanych w ramach projektu Uniwersytet w Twojej Szkole. Tym razem nasi licealiści mieli szansę dowiedzieć się sporo na temat pochodzenia języka angielskiego. Profesor Gąsiorowski przedstawił m.in. sposoby ustalania pokrewieństwa pomiędzy językami, mówił o językach najbardziej spokrewnionych z językiem angielskim, a także przeczytał fragment średniowiecznego poematu ‘Beowulf’ w języku staroangielskim. Wykład, teletransmitowany z sali Senatu UAM, odbył się w naszej nowej sali wykładowej wyposażonej w multimedia.