Dnia 18 lutego 2014 uczniowie klas 2E i 2B uczestniczyli we warsztatach laboratoryjnych zorganizowanych przez Politechnikę Wrocławską. W ramach zajęć uczniowie badali lepkość cieczy i weryfikowali słuszność twierdzenia Steinera (zagadnienie z zakresu dynamiki ruchu obrotowego bryły). W opinii uczniów zajęcia były interesujące i warte poświęconego na wyjazd czasu. Zajęcia, poza stroną merytoryczną, pozwoliły zapoznać się z laboratoriami Politechniki Wrocławskiej.