Temat XVI edycji – "Bliżej czy dalej od siebie? - rola wirtualnego świata w komunikacji międzyludzkiej"

Już po raz 16 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza uczennice i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie „Pokaż nam język”! Konkurs jest doskonałą okazją do zweryfikowania swoich kompetencji językowych, sprawdzenia wiedzy kulturoznawczej, wykazania się sztuką debatowania i, wreszcie, jest to także sposób na dobrą zabawę.

Harmonogram konkursu

Etap I – zawody szkolne
• rejestracja uczniów: od 8 do 16 marca 2016 (do godz.23:59)
• test – etap szkolny: od 8 do 16 marca 2016 (do godz. 23:59)

Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 1000 uczniów z języka angielskiego i 1000 uczniów z języka niemieckiego, którzy zdobędą największą liczbę punktów w teście internetowym.

Etap II – półfinał ogólnopolski

• termin: 31 marca 2016 r.
• miejsce: platforma www.pokaznamjezyk.pl

Uczniowie będą udzielać odpowiedzi w trybie on-line na dwa pytania otwarte nawiązujące do tematyki przewodniej konkursu - "Bliżej czy dalej od siebie? - rola wirtualnego świata w komunikacji międzyludzkiej". Łączny czas na udzielenie dwóch odpowiedzi będzie wynosił 50 minut. Odpowiedź na jedno pytanie musi się mieścić w przedziale 800-900 znaków (liczonych łącznie ze spacjami).

Bardzo ważną kwestią w przypadku uczniów biorących udział w konkursie w kategorii języka niemieckiego jest przełączenie klawiatury na język niemiecki. Koniecznie należy to zrobić, zanim rozpocznie się II etap konkursu. W języku niemieckim przy niedostępności odpowiednich czcionek umlauty można zastąpić przez dodanie litery "e" po literze ze znakiem diakrytycznym oznaczającym umlaut:
- ä – ae
- ö – oe
- ü – ue
- ß - ss
Instrukcja przełączenia klawiatury i zasady transkrypcji zostaną zamieszczone na www.pokaznamjezyk.pl.

Etap III – finał ogólnopolski
• termin: 14 i 15 kwietnia 2016 r.
• miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (adres: ul. Młodzieżowa 31a ,Toruń)

W finale weźmie udział po 25 uczniów z języka angielskiego i niemieckiego. Kryterium zakwalifikowania do finału stanowi łączna liczba punktów zdobytych przez ucznia z testu w I etapie (test internetowy) i podczas II etapu - punkty za odpowiedzi udzielone na dwa pytania otwarte.

Finał odbędzie się w dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i będzie składał się z dwóch części (test pisemny i debata moderowana). Na finał zaproszeni zostaną uczniowie wraz z nauczycielami. Organizator zapewnia nocleg (14/15 kwietnia 2016 r.), wyżywienie, atrakcje w trakcie pobytu i zwrot kosztów przejazdu (do Torunia i z powrotem, przejazdy komunikacją miejską po Toruniu dla ucznia i nauczyciela).

Część pierwsza (14 kwietnia 2016 r.) będzie polegała na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru zawierającego 100 pytań sprawdzających znajomość języka i kultury krajów angielsko - i niemieckojęzycznych (część 1) oraz dodatkowe pytanie otwarte z zakresu tematycznego XVI edycji konkursu.

Wynik uzyskany z testu pisemnego będzie decydował o udziale ucznia w drugiej części finału. Ogłoszenie nazwisk uczniów, którzy wezmą udział w debacie nastąpi, podczas uroczystej kolacji w dniu 14 kwietnia 2016 r. Do debaty zostanie zaproszonych 5 uczniów z języka angielskiego i 5 uczniów z języka niemieckiego, którzy zdobędą największą liczbę punktów z testu pisemnego w pierwszej części finału.

Część druga (15 kwietnia 2016 r.) rozegrana zostanie w formie debaty moderowanej, której temat będzie nawiązywał do hasła przewodniego konkursu. Osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów za udział w debacie otrzyma tytuł zwycięzcy konkursu "Pokaż nam język" (1 osoba z języka angielskiego i 1 osoba z języka niemieckiego).

Wszyscy uczestnicy finału (50 osób) otrzymają nagrody. Lista nagród zostanie zamieszczona na stronie www.pokaznamjezyk.pl.


Przykładowe pytania testowe z etapu I-go

https://www.pokaznamjezyk.pl/strona.php?p=5&a=231


Rejestracja i test (etap I):

www.pokaznamjezyk.pl.