Dnia 2 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w webinarium (tele-wykład) pt.: Globalizacja na przestrzeni XIX-XXI w. Dzięki temu mogli usystematyzować i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie przedmiotowego procesu, który obejmuje niemal każdy aspekt życia współczesnego człowieka. Był to pierwszy z cyklu sześciu wykładów skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Warto nadmienić, iż tele-wykłady prowadzą pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Webinaria są organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) w ramach projektu edukacyjnego pt. „Akademia Młodego Europejczyka” (AME). Jest on współfinansowany przez Narodowy Bank Polski oraz Komisję Europejską wpisując się w Program Jean Monnet.

Stowarzyszenie poprzez swoje działania o charakterze naukowym i dydaktycznym dąży do kształtowania świadomego społeczeństwa młodych Europejczyków już na etapie szkoły średniej. W związku z tym w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone kolejne tele-wykłady, których problematyka będzie skoncentrowana wokół praktycznych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Ich tematyka przedstawia się następująco:

• Ustrój Unii Europejskiej – 9 kwietnia,

• Jednolity rynek – 24 kwietnia,

• Euro – wspólna waluta Europy – 8 maja,

• Unia dla młodzieży – 21 maja,

• Obywatel Unii i kultura europejska – 28 maja.