Przypomnijmy, iż tematem tegorocznej edycji olimpiady były, jako stały blok tematyczny „Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie i Polsce” oraz „Struktury i mechanizmy życia politycznego w Polsce i świecie”, natomiast jako blok zmienny „Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego”. Zawody centralne obejmowały trzy etapy: rozwiązanie testu, odpowiedzi ustne oraz ustny z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Podczas dwudniowej rywalizacji finałowej jej uczestnicy mieli także możliwość spotkania z Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady prof. dr hab. Konstantym Wojtaszczykiem, byłym Wiceministrem Obrony Narodowej i obecnym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. w st. spocz. Stanisławem Koziejem oraz kandydatem na Prezydenta RP Pawłem Kukizem.