Fundacja "Dar Szpiku" i Drużyna Szpiku, w której działają istnieje od 5 lat. Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy, działających na rzecz osób chorych na nowotwory krwi, w szczególności na białaczkę. Ich celem jest zachęcanie potencjalnych dawców do oddawania krwi i szpiku.

Drużynę wspierają także znane osobistości: sportowcy, aktorzy, śpiewacy. Wśród nich m.in. Piotr Reiss, Katarzyna Bujakiewicz, Magda Stużyńska czy Olga Bończyk.

W trakcie spotkania z uczniami "Kopernika" wolontariusze zachęcali pełnoletnich uczniów do włączenia się do ich akcji. Wyświetlili film ilustrujący zmagania z chorobą ich podopiecznej. Wzruszająco brzmiały podczas nagrania słowa uratowanej dziewczynki i jej ojca.

Czy będą dalsze efekty tego spotkania?

Już w połowie maja kolejne klasy drugie spotkają się z Drużyną Szpiku w naszej szkole. A na poczatek czerwca przewidziana jest akcja krwiodawstwa i rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

Jak zostać krwiodawcą? Jak zostać dawcą szpiku?

Nie ma nic prostszego- trzeba po prostu udać się do najbliższego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa lub sprawdzić kiedy takie centrum zostanie utworzone w naszej szkole(czerwiec).

Podstawowe kryteria dyskwalifikujące dawcę:

* zakażenie wirusem HIV (lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka zakażenia tym wirusem)
* obecność antygenu HBs, przeciwciał anty HCV przy obecności HCV RNA (obecność przeciwciał HBc oraz przebyte zakażenie wirusem typu A są akceptowalne)
* aktywna gruźlica w okresie minionych 5 lat
* cukrzyca - jeśli wymaga podawania leków p/cukrzycowych
* aktywna astma wymagająca podawania leków (jeśli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie pobiera leków to może być zakwalifikowany)
* przebyty zawał serca, zabiegi naczyniowe na sercu (pomostowanie) i inne schorzenia wymagające ciągłego podawania leków (wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, zaburzenia rytmu nie wymagające leczenia są akceptowalne)
* epilepsja (jeżeli pacjent pobiera leki p/padaczkowe i w ciągu minionego roku nie wystąpił więcej niż jeden napad to dawca może być zakwalifikowany)
* nadciśnienie - jeżeli jest utrzymywane na prawidłowym poziomie przez leki to kandydat może być zaakceptowany)
* stosowanie leków hormonalnych ( konsultacja z lekarzem Poradni Przeszczepowej)
* ciąża - ciąża i laktacja bezwzględnie dyskwalifikuje dawcę (czasowo)
* łuszczyca
* tatuaż (jeżeli upłynął co najmniej rok od jego wykonania, tatuaż nie jest przeciwwskazaniem)W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości zostania potencjalnym dawcą szpiku zostaną one wyjaśnione przez lekarza podczas kwalifikacyjnej konsultacji medycznej.
CO DALEJ?

Po zakończeniu wszystkich badań, co może trwać do kilku tygodniu, wynik tych badań i dane osobowe zostają zapisane w bazie kandydatów na dawcę szpiku kostnego POLTRANSPLANTU.
Co miesiąc rejestr POLTRANSPLANTU wysyła wyniki HLA dawców do bazy światowej BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide)

Jeżeli dawca jest wstępnie zgodny z pacjentem, rozpoczyna się kolejny etap , t.j. procedura doboru
Procedura doborowa polega na potwierdzeniu lub wykluczeniu zgodności antygenowej dawcy z chorym, co wiąże się z:
* ponownym kontaktem z dawcą,
* ustaleniem jego stanu zdrowia,
* potwierdzeniem chęci oddania szpiku kostnego
* przeprowadzeniem szczegółowych badań.Jeżeli potwierdzi się zgodność między dawcą a chorym, rozpoczyna się procedura Workup, czyli ostateczna kwalifikacja medyczna odbywająca się w jednym z ośrodków transplantacyjnych najbliżej miejsca zamieszkania dawcy, po której następuje pobranie szpiku lub komórek macierzystych z krwi obwodowej.

źródło: http://www.szpik.info/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=68