W piątek 25 kwietnia 2014 r. pożegnaliśmy uczniów klas trzecich, którzy po trudach nauki
w Koperniku mieli wkrótce przystąpić do egzaminów maturalnych. W auli II LO zgromadzili się absolwenci, ich rodzice oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Kopernika. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się Radny Miasta Leszna, były nauczyciel naszej szkoły, p. Ryszard Hayn, przewodniczący Rady Rodziców II LO, p. Sławomir Cieśla oraz studenci Koła Naukowego Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

Na początku uroczystości przekazano sztandar, nad którym opiekę tradycyjnie już sprawują uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Dotychczasowy poczet sztandarowy występował w składzie: chorąży Michał Szyszka i asystentki: Klaudia Zamelska i Aleksandra Banasik. Sztandar przejął nowy poczet w składzie: chorąży Szymon Buliński i Rafał Grzelczak oraz asystentki: Julia Borowska, Michalina Wydmuch, Małgorzata Wojtkowiak i Karolina Kozak.

Następnie głos zabrała p. dyrektor Krystyna Łasowska, po niej swoje wystąpienie miał przewodniczący Rady Rodziców, p. Sławomir Cieśla.
Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie absolwentom tytułów. W tym roku przyznano następujące tytuły:

Primus Inter Pares: Daria Kubiak, która uzyskała średnią ocen za trzy lata nauki 5,83

Najlepszy Humanista Maturzysta: Aleksandra Jankowska i Jakub Stankiewicz
Najlepszy Matematyk Maturzysta: Aleksander Kasprzak
Najlepszy Lingwista Maturzysta: Jan Stawiński
Najlepszy Przyrodnik Maturzysta: Piotr Prymas i Dawid Zagacki
Najlepszy Geograf Maturzysta: Olga Wyrodek i Michał Laskowski
Najlepszy Sportowiec Maturzysta: Wiktoria Janicka
Osobowość wśród maturzystów 2014: Patryk Józefowicz

Sponsorami nagród dla nagrodzonych tytułami maturzystów byli Rada Rodziców, Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego, p. Ryszard Hayn- były nauczyciel i Radny Miasta Leszna, firma M3 Kaczmarek Biuro Usług Projektowych, Biuro Rachunkowe Hekson for people for service Leszno, salon firmowy Veis Man, firma Four Corner Builders.

Po przedstawieniu sylwetek wyróżnionych absolwentów Anna Tomaszewska, Zuzanna Piątek, Dawid Wołos oraz Michał Szyszka brawurowo wykonali utwór Adele ,,Skyfall”.

Na specjalne wyróżnienie zasłużyły osoby, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce i mogły pochwalić się sukcesami sportowymi. Stypendia motywacyjne przyznano uczniom, którzy w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali średnią ocen 5.4 lub więcej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, a także tym najlepiej wysportowanym. Nagrody ufundowane zostały przez miasto Leszno.

Kolejną statutową nagrodą dla maturzystów były srebrne tarcze, wręczone uczniom, którzy
otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, czyli uzyskali średnią 4.75 lub więcej i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie odbierali srebrne tarcze w towarzystwie swoich rodziców, którym p. dyrektor Krystyna Łasowska wręczyła listy gratulacyjne.
Wreszcie nadszedł moment, kiedy poszczególne klasy mogły wystąpić kolejno na środek aby absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia liceum i nagrody książkowe z rąk swoich wychowawców.

W przerwie tej części uroczystości kolejnym muzycznym punktem programu był utwór ,,Stand by me” Bena Ekinga w wykonaniu Anny Tomaszewskiej i Macieja Grabiasa.

Następnie opiekunki samorządu szkolnego, p. Monika Bieszczak i p. Agnieszka Jąder, wyraziły swoje podziękowanie osobom szczególnie zaangażowanym w prowadzenie wielu uroczystości i imprez szkolnych: Kindze Kuczyńskiej, Patrykowi Józefowiczowi, Oldze Mejer i Jakubowi Stankiewiczowi. Osobno wyróżnieni zostali Hubert Stachowski i Łukasz Świerczyński za sprawną obsługę techniczną większości imprez szkolnych w ostatnich trzech latach.

Nie zapomniano również o absolwentach, którzy godnie reprezentowali Kopernika na arenach
sportowych - im podziękowania wręczyli nauczyciele wychowania fizycznego.
W ten sposób uroczystość dobiegła końca. Prowadzący całość Kinga Kuczyńska i Patryk Józefowicz podziękowali wszystkim zaproszonym gościom, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, rodzicom oraz życzyli wszystkim swoim koleżankom i kolegom jak najlepszych wyników na maturze i dostania się na wymarzone studia. Zdjęcia: Malwina Przybylska z kl. 2c