OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

Historia, WOS

1. VIII Olimpiada Mediewistyczna (opiekun merytoryczny: p. mgr Marek Kaczmarek)

• Szymon Karolewicz (kl. 2f) – laureat etapu centralnego VIII Olimpiady Mediewistycznej.

2. XL Olimpiada Historyczna (opiekunowie merytoryczni: p mgr Robert Robaczyński i p. mgr Marek Kaczmarek)

• Marcin Różycki (kl. 2a) – finalista etapu centralnego XL Olimpiady Historycznej,


• Marcin Różycki (kl. 2a) – laureat etapu okręgowego XL Olimpiady Historycznej,

• Kacper Skowron (kl. 3a) – finalista etapu okręgowego XL Olimpiady Historycznej,

• Szymon Karolewicz (kl. 2f) – finalista etapu okręgowego XL Olimpiady Historycznej.


3. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (opiekun merytoryczny p. dr Marcin Rachwał, p. mgr Robert Robaczyński)

• Aleksandra Jankowska (kl. 3a) – finalistka etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,


• Aleksandra Jankowska (kl. 3a) – laureatka etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

4. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (opiekun merytoryczny p. dr Marcin Rachwał)

• Jakub Stankiewicz (kl. 3a) – finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,


• Jakub Stankiewicz (kl. 3a) – laureat etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,

• Ewa Pęcak (kl. 3f) – finalistka etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

5. Olimpiada o Państwie i Prawie (opiekun merytoryczny p. dr Marcin Rachwał)

• Aleksandra Jankowska (kl. 3a) – finalistka etapu okręgowego Olimpiady o Państwie i Prawie,

• Monika Wojtkowiak (kl. 3a) – finalistka etapu okręgowego Olimpiady o Państwie i Prawie,

• Jakub Stankiewicz (kl. 3a) – finalista etapu okręgowego Olimpiady o Państwie i Prawie.

6. Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Od Samorządu do Unii Europejskiej” (opiekun merytoryczny p. dr Marcin Rachwał)

• Aleksandra Jankowska (kl. 3a) – 1 miejsce w województwie (w nagrode wyjazd do Brukseli).


7. Liga Historyczna UAM w Poznaniu (w trakcie)

8. Ogólnopolski Konkurs „Historia i Kultura Żydów Polskich” (w trakcie)

Teologia Katolicka

1. Olimpiada Teologii Katolickiej (opiekun merytoryczny p. mgr Dagmara Kualsik)

• Jakub Jędrzychowski (kl. 2e) – finalista etapu centralnego Olimpiady Teologii Katolickiej,


• Jakub Jędrzychowski (kl. 2e) – laureat etapu okręgowego (diecezjalnego) Olimpiady Teologii Katolickiej,

• Wojciech Ratajczak (kl. 1a) – finalista etapu okręgowego (diecezjalnego) Olimpiady Teologii Katolickiej.

2. IV Wojewódzki Konkurs „Wyszyński – Wojtyła – kapłani Kościoła, ojcowie narodu, mężowie stanu” (opiekun merytoryczny p. mgr Dagmara Kulasik)

• Jakub Jędrzychowski (kl. 2e) – 2 miejsce w województwie wielkopolskim.

Język polski

1. LXIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (opiekun merytoryczny p mgr Tomasz Kopydłowski, mgr Elżbieta Puślecka)

• Izabela Józefiak (kl. 3f) –  etap okręgowy LXIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

• Weronika Kosmalska (kl. 2a) – etap okręgowy LXIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
.

2. Ogólnopolski Konkurs „Z poprawna polszczyzną na co dzień”

• Magda Woźna (kl. 2a) – finalistka etapu ogólnopolskiego Konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień”.


3. Ogólnopolski Konkurs „Rozumiemy co czytamy” (w trakcie).
Geografia

1. XL Olimpiada Geograficzna (opiekun merytoryczny p. dr Bartłomiej Kopaczyński)

• Olga Wyrodek (kl. 3f) – finalistka etapu okręgowego XL Olimpiady Geograficznej.

2. Olimpiada „Diamentowy Indeks Akademii Górniczo – Hutniczej” (opiekun merytoryczny p. dr Bartłomiej Kopaczyński)

• Olga Wyrodek 9kl. 3f) – finalistka Olimpiady „Diamentowy Indeks Akademii Górniczo – Hutniczej”


3. TRAVELER IQ 2014 9opiekun merytoryczny p. dr Bartłomiej Kopaczyński i p. mgr Marlena Kurowska)

• Szymon Karolewicz (kl. 2f) - 1 miejsce,

• Daria Kubiak (kl. 3f) – 2 miejsce,

• Maciej Kuśnierek (kl. 2e) – 3 miejsce.

4. II Konkurs Geograficzny (opiekun merytoryczny: Olga Wyrodek, p. dr Bartłomiej Kopaczyński, p. mgr Marlena Kurowska)

• Mikołaj Domagała (kl. 1d) – 1 miejsce,

• Daria Kubiak (kl. 3f) – 2 miejsce,

• Judyta Kaźmierczak (kl. 3f) – 3 miejsce.
Matematyka

1. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej (opiekun merytoryczny p. mgr Przemysław Borowiak, p. mgr Marcin Borowiak)

• Maria Pietrowska (kl. 2e) – finalistka etapu centralnego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,


• Maria Pietrowska (kl. 2e) – laureatka etapu okręgowego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,

• Joanna Lewandowska (kl. 1b) – finalistka etapu okręgowego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,

• Andrzej Mancki (kl. 3e) – finalista etapu okręgowego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,

• Karol Chmielewski (kl. 2d) – finalista etapu okręgowego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,


2. Wielkopolska Liga Matematyczna (opiekun merytoryczny p. mgr Przemysław Borowiak i p. mgr Marcin Borowiak)

• Aleksander Kasprzak (kl. 3e) – wyróżnienie w Wielkopolskiej Lidze Matematycznej,

• Paweł Kwapisz (kl. 3e) – wyróżnienie w Wielkopolskiej Lidze Matematycznej,

• Grzegorz Herman (kl. 3e) – 17 miejsce w Wielkopolsce,

• Jan Borowiak (kl. 2e) – 20 miejsce w Wielkopolsce,

• Andrzej Mancki (kl. 3e) – 23 miejsce w Wielkopolsce,

• Paweł Środecki (kl. 3e) – 23 miejsce w Wielkopolsce,

• Filip Juryta (kl. 2d) – 26 miejsce w Wielkopolsce.

3. Liga Matematyczna UAM w Poznaniu – reprezentacja „Kopernika” w składzie Maria Pietrowska, Krzysztof Marczyński, Aleksander Kasprzak w II etapie Ligi Matematycznej (konkurs w trakcie).

4. Alfik Matematyczny 2013/2014

• Bartosz Staśkiewicz (kl. 1d) – 1 miejsce w województwie wielkopolskim i 45 miejsce w kraju,


• Mikołaj Czajka (kl. 1d) – 5 miejsce w województwie wielkopolskim,

• Michał Bolka (kl. 2e) – 2 miejsce w Województwie wielkopolskim , 50 miejsce w kraju,

• Maria Pietrowska 9kl. 2e) – 5 miejsce w województwie wielkopolskim,

• Maciej Grabias (kl. 1b) – 9 miejsce w województwie wielkopolskim,

• Michał Brudło (kl. 1b) – 10 miejsce w województwie wielkopolskim,

• Jan Borowiak (kl. 2e) – 10 miejsce w województwie wielkopolskim,

• Grzegorz Herman (kl. 3e) – 7 miejsce w województwie wielkopolskim,

• Zuzanna Kropinska (kl. 3e) – 9 miejsce w województwie wielkopolskim.

5. XII Ogólnopolska Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (opiekun merytoryczny p. mgr Przemysław Borowiak)

• Michał Laskowski (kl. 3e)

• Eryk Szymczak (kl. 3e) – 2 miejsce w Wielkopolsce i 32 w Polsce


• Andrzej Mancki (kl. 3e) w Polsce

6. II Międzypowiatowy Przedmaturalny Konkurs Matematyczny „MATGURA”

• Maria Pietrowska (kl. 2e) zajęła 1 miejsce li tytuł laureata

• Katarzyna Grzegorzewska (kl. 1e) zajęła 3 miejsce i tytuł laureata

• Michał Bolka (kl. 2e) zajął 2 miejsce i tytuł laureata

• Jan Borowiak (kl. 2e) zajął 2 miejsce i tytuł laureata

• Krzysztof Marczyński (kl. 2e) - wyróżnienie

• Zuzanna Demuth (kl. 1e) - wyróżnienie

• Anna Mikołajczak (kl. 2e)

• Jakub Kaminiarz (kl. 2e)

• Joanna Krysman (kl. 2e)

• Jakub Jędrzychowski (kl. 2e) finalisci

• Karol Chmielewski (kl. 2d)

• Filip Juryta (kl. 2d)

7. Kangur Matematyczny (w trakcie).

8. Sowa Matematyczna (w trakcie).

9. Pangea ( w trakcie).
Biologia, chemia

1. XLIII Olimpiada Biologiczna (opiekun merytoryczny p. mgr Katarzyna Borowiak, p. mgr Dominika Borowiak)

• Aleksandra Banasik (kl. 3c) – finalistka etapu okręgowego XLIII Olimpiady Biologicznej,

• Michalina Kolan (kl. 3c) – finalistka etapu okręgowego XLIII Olimpiady Biologicznej,

• Agata Nowaczyk (kl. 3c) – finalistka etapu okręgowego XLIII Olimpiady Biologicznej,

• Jagoda Wojtkowska (kl. 2b) – finalistka etapu okręgowego XLIII Olimpiady Biologicznej,

2. Festiwal E(x)plory 2014 (opiekun merytoryczny p. mgr Katarzyna Borowiak)

• Piotr Prymas (kl. 3c) – finalista etapu okręgowego – temat pracy badawczej „Badania nad zbiorem pyłku kwiatowego przez pszczołę miodną (Apis melliefera) w okresie pożytku lipowego”

3. Festiwal E(x)plory (opiekun merytoryczny p. mgr Żanna Tyrała – Wierucka)

• Dawid Zagacki (kl. 3b) – finalista etapu okręgowego – temat pracy badawczej „Kontrolowana promotorem 35S nadekspresja genu FCA w roślinach Arbidopsis prowadzi do wył tego genu na drodze ko-supresji.”

4. Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy PTOP SALAMANDRA (opiekun merytoryczny p. mgr Żanna Tyrała – Wierucka)

• Patrycja Stachowska (kl. 2g) – finalistka etapu wojewódzkiego

• Adam Suwiczak (kl. 2g) – finalista etapu wojewódzkiego.

5. Olimpiada Chemiczna 9opiekun merytoryczny dr Grzegorz Pawlicki)

• Piotr Prymas (kl. 3c) – finalista etapu okręgowego Olimpiady Chemicznej.

Języki

1. Olimpiada Języka Francuskiego (opiekun merytoryczny p. dr Karolina Kaczmarek)

• Jan Stawiński (kl. 3b) – finalista etapu centralnego Olimpiady Języka Francuskiego,


• Jan Stawiński (kl. 3b) – laureat etapu okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego.

2. Olimpiada Języka Hiszpańskiego (opiekun merytoryczny p. mgr Magdalena Lamel – Bukowska)

• Michalina Skorupska (kl. 3g) – finalistka etapu okręgowego Olimpiady Języka Hiszpańskiego.


3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Krajach Hiszpańskojęzycznych DOMEYKIADA 2014

• Szymon Karolewicz (kl. 2f) – finalista Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Krajach Hiszpańskojęzycznych – wyróżnienie dla Szymona za prace na temat: „Starcie dwóch religii – rekonkwista na półwyspie iberyjskim”


4. Ogólnopolski Konkurs Językowy „Pokaż nam język” (opiekun merytoryczny p mgr Magdalena Lamel – Bukowska)

• Michalina Skorupska (kl. 3g) – laureatka etapu okręgowego (III miejsce) Konkursu Językowego „Pokaż nam język”.

5. 45 Olimpiada Języka Rosyjskiego (opiekun merytoryczny p mgr Iwona Ratajewska)

• Anna Kosmalska (kl. 3g) – finalistka etapu okręgowego 45 Olimpiady Języka Rosyjskiego,

• Paulina Wojna (kl. 3c) – finalistka etapu okręgowego 45 Olimpiady Języka Rosyjskiego.

6. XXXVIII Olimpiada Języka Angielskiego (opiekun merytoryczny p. mgr Monika Bieszczak)

• Michał Laskowski (kl. 3e0 – finalista etapu okregowego XXXVIII Olimpiady Języka Angielskiego.

7. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER

• Maria Kudrelik (kl. 3b) – 1 miejsce w Wielkopolsce, 8 w Polsce

• Joanna Kłos (kl. 2c) – 1 miejsce w Wielkopolsce, 12 w Polsce

• Maciej Grabias (kl. 1b) – 1 miejsce w Wielkopolsce, 17 w Polsce,

• Judyta Kaźmierczak (kl. 3f) – 2 miejsce w Wielkopolsce, 9 w Polsce

• Marianna Świerczyńska (kl. 1b) – 2 miejsce w Wielkopolsce,

• Barbara Kopydłowska (kl. 1b) – 3 miejsce w Wielkopolsce,

• Sara Jakubiak (kl.1b) – 3 miejsce w Wielkopolsce,


• Ewa Rabiega (kl. 1b) – 5 miejsce w Wielkopolsce,

• Aleksandra Szabłowska (kl. 1b) – 6 miejsce w Wielkopolsce,

• Magdalena Przybylska (kl. 1b) – 6 miejsce w Wielkopolsce,

• Michał Brudło (kl. 1b) – 8 miejsce w Wielkopolsce,

• Olga Dąbrowska (kl. 1b) – 9 miejsce w Wielkopolsce,

• Weronika Tyrała (kl. 1b) – 11 miejsce w Wielkopolsce,

• Michał Frąckowiak (kl. 1b) – 13 miejsce w Wielkopolsce,

• Andrzej Jankowski (kl. 1c) – 14 miejsce w Wielkopolsce.

8. Szkolny Konkurs Gry w SCRABBLE

• Szymon Stępniewski (kl. 3e) – 1 miejsce

• Barbara Kopydłowska (kl. 1b) – 2 miejsce

• Dominik Zielony (kl. 3f) – 3 miejsce

9. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

• Szymon Karolewicz (kl. 2f) – 1 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

10. IV Miejski Konkurs Językowy

• Joanna Kłos (kl. 2c) – 1 miejsce

• Aleksandra Sadowska (kl. 2b) – 2 miejsce

• Pascal Dunaj (kl. 3d) – 3 miejsce

• Michał Laskowski (kl. 3e) – 3 miejsce

11. Konkurs „ENGLISH COMBAT”

• Maria Kudrelik (kl. 3b) – 1 miejsce

• Aleksandra Sadowska (kl. 2b) – 2 miejsce

• Michał Laskowski (kl. 3e) – 3 miejsce

• Julia Mazurek (kl. 2b) – 4 miejsce

• Judyta Kaźmierczak (kl. 3f) – 5 miejsce

12. Liga Angielska UAM w Poznaniu (w trakcie) na 30 kwietnia 2014r. „KOPERNIK” na 1 miejscu!

13. Szkolny Konkurs Tłumaczeniowy

• Katarzyna Neugebauer (kl. 1e) – 1 miejsce

• Anna Lewandowska (kl. 1b) – 2 miejsce

• Aleksandra Szabłowska (kl. 1b) – 3 miejsce

14. X Konkurs Poezji Islandzkiej w Poznaniu

• Anna Tomaszewska (kl. 1b) – 1 miejsce