W piątek 27 czerwca 2014r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Po 10 miesiącach ciężkiej pracy nadszedł czas upragnionych wakacji. Uroczystość prowadzili Anna Mikołajczak oraz Filip Czternasty. Na wstępie Pani Dyrektor Krystyna Łasowska podsumowała miniony rok szkolny i pogratulowała uczniom ich licznych osiągnięć i imponujących wyników w nauce.
Następnie wręczone zostały statutowe nagrody dla najzdolniejszych uczniów naszej szkoły. Tytuły Copernicus I i Copernicus II przyznawane są co roku uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią na danym poziomie klas. W tym roku były to Agnieszka Szymlet z klasy 1c oraz Anna Mikołajczak i Maria Pietrowska z klasy 2e.
W ramach oprawy muzycznej uroczystości na scenę zaproszeni zostali uczniowie i absolwenci Kopernika: Anna Tomaszewska, Zuzanna Piątek, Michał Szyszka i Dawid Wołos, którzy zaprezentowali utwór Adele pt. „Skyfall”.
Nadszedł czas na wyróżnienie uczniów, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz mogli poszczycić się osiągnięciami sportowymi. Stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,4 lub wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Następnie Pani Dyrektor Krystyna Łasowska w towarzystwie wychowawców klas wręczyła świadectw z wyróżnieniem. Otrzymali je uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 lub wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie.
Kolejnym utworem przedstawionym na scenie Kopernika był „Best day of my life” w wykonaniu Marii Drewniak, Aleksandry Cencory i Krzysztofa Czerwińskiego.
Następnie nagrodzono uczniów, którzy odnieśli sukces w konkursach matematycznych „Matgura” i „Kangur Matematyczny” oraz zwycięzców Chemicznej Ligi Zadaniowej i Fizycznej Ligi Zadaniowej. Z kolei uczennica klasy 2a Magdalena Woźna została wyróżniona jako finalistka konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień”.
Na końcu szczególne podziękowania zostały skierowane do dyrekcji, całego grona pedagogicznego, pracowników obsługi i administracji. Na ręce Pani Dyrektor zostały złożone kwiaty. Prowadzący podziękowali wszystkim uczniom za miłą atmosferę panującą w szkole każdego dnia, a na zakończenie życzyli wszystkim obecnym bezpiecznych i bogatych w niesamowite przeżycia wakacji.

Zdjęcia: Jagoda Rosik z kl. 2c