Edukacyjny program „Jestem Coolturalny” przygotowany został z myślą przybliżenia i zrozumienia sztuk wszelakich. W trakcie naszych spotkań będzie można porozmawiać z ciekawymi ludźmi , dużo się dowiedzieć o sztuce, posłuchać muzyki na żywo i wymienić uwagi z wykonawcami, odważnie dyskutować i nauczyć się kulturalnej krytyki. Program został przygotowany przez Radę Programową na bazie przeprowadzonych w III LO ankiet. Jako uczestnicy projektu będziecie mieli możliwość tworzenia własnej gazety, z własnymi recenzjami i wypowiedziami. Gazeta będzie za darmo rozdawana w Liceach i popularnych klubach w Lesznie. Otwieramy również stronę na facebooku, gdzie na bieżąco będzie można komentować wszystkie wydarzenia. Dla najaktywniejszych - nagroda niespodzianka.
źródło:http://zmuzykadoludzi.org.pl/artykul.php?dz=3&sub=31