Miło nam poinformować, że w murach naszej szkoły od tego roku szkolnego jest realizowany projekt Erasmus o "smacznej" tematyce "Chemiczne reakcje w kuchni", który będzie trwał dwa lata i obejmuje swoim zasięgiem 7 szkół z 7 krajów: z Rumunii, Polski, Słowenii, Chorwacji, Litwy, Estonii i Turcji. Wiele szkół ubiega się co roku o dofinansowanie do wielu projektów o zasięgu europejskim, ale tylko niewielu z nich udaje się do swoich pomysłów przekonać Komisję Europejską. Jest to więc duży sukces i wyróżnienie dla naszego Liceum, że możemy w takich działaniach uczestniczyć. W imieniu utworzonej już wśród naszej młodzieży grupy Erasmus mogę zapewnić iż postaramy się naszą tematyką zainteresować jak najszersze grono dzieci, młodzieży i dorosłych.
W celu lepszej współpracy szkół młodzież będzie miała okazję spotkać się na kilka dni w każdym kraju członkowskim na przestrzeni 2 lat trwania projektu. Będzie w ten sposób szlifować język angielski i wykorzystywać go w praktyce, a także lepiej poznawać kulturę innych krajów oraz porównywać smaki i wynikającą z nich chemię używaną na co dzień w kuchniach krajów europejskich.
 

#projektedukacyjny