Jakub Gabała - uczeń klasy 3b Matury Międzynarodowej - został laureatem IV Konkursu Literackiego AMICI "Drzwi do wyobraźni". Miarą sukcesu niech będzie informacja, iż konkurs nadesłano prawie 130 rożnych prac. Opowiadanie autorstwa Jakuba ukaże się w pokonkursowym tomie wydanym nakładem organizatora. Gratulujemy serdecznie.