W dniu 16 grudnia 2014r., odbył się kolejny wykład realizowany w ramach projektu: Uniwersytet w Twojej Szkole, w którym brały udział klasy akademickie (I A i II A). Wykład poświęcony marketingowi politycznemu wygłosiła dr Anna Piesiak-Robak, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykład oparty był na przebiegu kampanii politycznych w III RP i łączył w sobie zasady teoretyczne połączone z praktyką polskich realiów politycznych.

 

#wykładyw