Foto.: Marek Adamczyk.zestniczyli uczniowie Kopernika – Michał Bolka, Anna Dudziak, Kajetan Dymkiewicz, Aleksandra Janowska, Sandra Magnus, Patrycja Rajchert i Aleksandra Sołtysiak, a także nauczyciele – Alina Małuszek wraz z siostrą Barbarą Frontzek i Krzysztof Handke. Opiekę nad realizacją projektu sprawowali nauczyciele II LO – Krzysztof Handke, Piotr Handke i Robert Robaczyński.

W książce zamieszczonych zostało w sześć wspomnień osób, Leszczyniaków, którym udało się wrócić z „nieludzkiej ziemi”, przedstawiona została także historia zsyłek rodaków w głąb ZSRR. Opracowanie uzupełniają rys historyczny stowarzyszenia Sybiraków, spis członków Związku Sybiraków w Lesznie oraz fotografie miejsc pamięci o Sybirakach w Lesznie.

W prezentacji publikacji w „Galerii Lochy” uczestniczyli licznie przybyli Sybiracy, autorzy, opiekunowie, uczniowie naszej szkoły, a także dyrekcja II LO – pani Krystyna Łasowka i pani Jolanta Tonkiewicz. Obecny był także wiceprezydent miasta Leszna – pan Piotr Jóźwiak. Prezes leszczyńskiego oddziały Związku Sybiraków – pani Janina Tonicka – w imieniu wszystkich członków serdecznie podziękowała autorom za serce włożone w racę nad publikacją.

Foto.: Marek Adamczyk.