Uczniowie i uczennice klasy 3B rozpoczęli właśnie zmagania z maturalnymi egzaminami ustnymi z języków obcych. Podczas ferii zdawali język angielski. Maturalny egzamin ustny IB na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego polega na przygotowaniu ok. 3 minutowej prezentacji stymulowanej materiałem wizualnym wylosowanym przez zdających na 15 minut przed egzaminem oraz podjęciu dyskusji z egzaminatorem, trwającej ok. 7-8 minut. Tematy poruszane na egzaminie nawiązują do pięciu zagadnień, tzw. opcji: Cultural diversity, Customs and traditions, Health, Leisure, and Science and technology. Egzaminy są w całości nagrywane, oceniane przez nauczycieli, a następnie wysyłane do moderatorów do konsultacji.
Matura z języka angielskiego w International Baccalaureate Diploma Programme składa się z Written Assignement (praca twórcza na podstawie omawianych na zajęciach lektur z literatury brytyjskiej i amerykańskiej stanowiąca 20% oceny na dyplomie IB), Interactive Oral Activity (praca na lekcji; 10% oceny), wspomnianego egzaminu ustnego tzw. Individual Oral (20% oceny) i dwuczęściowego egzaminu pisemnego w sesji majowej (Paper 1 i Paper 2; 50% oceny).
Maturzystom i maturzystkom życzymy powodzenia na następnych egzaminach!