Dnia 27.02.2015r. we Wrocławskim Parku Technologicznym odbył się Regionalny Etap Konkursu Młodych Naukowców E(x)plory. 


Konkurs Naukowy E(x)plory został stworzony z myślą o młodzieży w wieku 14-20 lat i adresowany jest do uczniów z całej Polski; jego celem natomiast jest wzbudzanie naukowej ciekawości świata i popularyzacja osiągnięć nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Poza tym (a o czym piszą sami organizatorzy konkursu) przedsięwzięcie to „odpowiada na wyzwanie stojące przed współczesnym państwem, którym jest potrzeba rozwoju innowacji oraz zapewnienie profesjonalnych kadr w świecie opartym na ciągłym postępie technologicznym”.

Naszą szkołę w tym prestiżowym konkursie reprezentowali: Joanna Kłos z klasy IIIc, Jędrzej Jankowski z klasy IIc i Jagoda Hofman z klasy Ic. Każda z tych osób, pod opieką merytoryczną p. Katarzyny Borowiak i p. Anny Władkowskiej, przygotowała pracę badawczą należącą do kategorii „nauk przyrodniczych i społecznych”.

Już kilka tygodni przed Regionalnym Festiwalem - zakwalifikowani do niego uczniowie - zostali zobowiązani do zaprojektowania plakatu zawierającego informacje dotyczące przebiegu doświadczenia, motywacji i wniosków wynikających z przeprowadzonego przez nich badania. Na samym konkursie natomiast, uczniowie, w formie ustnej prezentacji, raz jeszcze (tym razem przed jurorami) omawiali przebieg i istotę swoich projektów badawczych i odpowiadali na - często bardzo trudne i wymagające specjalistycznej wiedzy - pytania członków komisji konkursowej. Koniecznie trzeba przy tym dodać, że poziom konkursu był bardzo wysoki, a w jury zasiadali wybitni naukowcy naszego regionu. Tym bardziej cieszy fakt, że prace uczniów naszego liceum zyskały uznanie większości oceniających, jak chociażby prof. dr hab. Jolanty Saczko z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Katedra Biochemii), dr Beaty Łabaz z Uniwersytetu Przyrodniczego (Instytut Nauk o Glebie i Ochronie Środowiska) czy dr inż. Agnieszki Kowalskiej - Kierownika Zespołu Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Na zakończenie warto jeszcze dodać, że każdy z uczestników Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory będzie mógł ubiegać się o staż badawczo-rozwojowy odbywający się w czasie wakacji w najbardziej renomowanych uczelniach wyższych i instytucjach naukowych.

Tekst: Jagoda Hofman