Oto uzasadnienie kandydatury Oli:


Aleksandra Sadowska jest absolwentką klasy 3B programu Matury Międzynarodowej International Baccalaureate. Nie przez przypadek wybrała właśnie ten profil klasy: mając szerokie spektrum zainteresowań - od biologii po matematykę - Olę szczególnie pasjonuje język angielski.W pierwszej klasie realizowała naukę dwóch języków obcych - angielskiego i niemieckiego - na poziomie rozszerzonym. Dzięki programowi IB mogła nie tylko zgłębiać wiedzę z fizyki czy biologii, ale przede wszystkim doskonalić swoje umiejętności językowe.

Olę od zawsze pasjonował język angielski oraz dociekanie istoty różnic między językami, ich budowa i struktura. Już w gimnazjum, jako uczennica klasy dwujęzycznej, Ola odnosiła sukcesy na arenie wojewódzkiej, a nawet ogólnopolskiej. Warto nadmienić, że już w wieku 15 lat uzyskała certyfikat FCE (First Certificate in English) z oceną A.

Od pierwszej klasy liceum Ola przystępowała do wielu konkursów języka angielskiego w szkole i poza nią, odnosząc w nich znaczące sukcesy. Jako uczennica pierwszej klasy została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie "English High Flier 2012" oraz zakwalifikowała się do finału XIII edycji konkursu językowego "Pokaż nam język" organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

W klasie drugiej Ola udzielała się nie tylko w konkursach z zakresu języka angielskiego, ale również w Konkursie Wiedzy O Krajach Anglojęzycznych, w którym zajęła V miejsce w Lesznie. Brała również regularny udział w Lidze Angielskiej w ramach projektu „Uniwersytet w twojej szkole” organizowanego przez UAM, Politechnikę Poznańską i Uniwersytet Medyczny. Wspólnie z drużyną wywalczyła II miejsce. Jej największym osiągnięciem w drugiej klasie było uzyskanie certyfikatu CAE (Cambridge English – Advanced) z oceną A.

W klasie trzeciej, pomimo ogromu obowiązków związanych z przygotowaniem do egzaminów maturalnych, Ola kontynuowała reprezentowanie szkoły w Lidze Angielskiej, a także zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego. Po raz drugi znalazła się w finale Miejskiego Konkursu Językowego pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna oraz ponownie awansowała do finału konkursu "Pokaż nam język". Kulminacją jej sukcesów było zajęcia I miejsca w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego "English Combat 2015". Tematem jej dyplomowej pracy badawczej Extended Essay, którą uczniowie programu IB piszą z dowolnej dziedziny wiedzy, były "Książki, które przewidziały przyszłość" na podstawie wybranych powieści science-fiction brytyjskich i amerykańskich autorów.

Ola wydaje się mieć łatwość uczenia się języka angielskiego. Ma ogromną wiedzę z gramatyki j. angielskiego, bogate słownictwo, które nieustannie poszerza oraz doskonałą wymowę. Jej talent, chęć do reprezentowania szkoły w konkursach językowych oraz osiągnięcia zdecydowanie świadczą o słuszności przyznania Oli tytułu najlepszej maturzystki-lingwistki 2015. Gratulacje!