18 kwietnia br. w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbył się etap okręgowy XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w której udział wzięli i tytuł finalistów etapu okręgowego uzyskali Jagoda Hofman z kl. 1c i Jędrzej Jankowski z kl. 2c.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej istnieje już od 29 lat i ma ugruntowaną pozycję w sferze popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści programów takich jak : biologia, geografia, chemia, fizyka. Bloki problemowe obejmują : ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, powietrze i jego ochronę, odpady, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych, telewizyjnych.
Od 1993 r. została ona afiliowana przy SGGW jako placówce merytorycznej i zarejestrowana w rejestrze stałych konkursów i olimpiad. Aktualnie 60 uczelni wyższych przyznaje corocznie finalistom szczebla centralnego i laureatom indeksy na kierunki przyrodnicze z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Jednocześnie 19 uczelni w uznaniu głębokiej wiedzy uczestników, przyznaje indeksy na podobnych zasadach już laureatom eliminacji stopnia wojewódzkiego.

Opiekunką uczniów była p. Katarzyna Borowiak.