Dnia 24 kwietnia 2015 r. pożegnaliśmy uczniów klas trzecich, którzy po trudach nauki
w Koperniku mieli wkrótce przystąpić do egzaminów maturalnych. W auli II LO zgromadzili się absolwenci, ich rodzice oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Kopernika. Wśród zaproszonych
na uroczystość gości znaleźli się Radny Miasta Leszna, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Leszna, członek Towarzystwa Przyjaciół oraz absolwent II LO, pan Krystian Maćkowiak oraz przewodnicząca Rady Rodziców II LO, p. Bogna Rusiecka-Kłodnicka. Uroczystość poprowadzili Anna Tomaszewska z kl. 2b i Jakub Szczepański z kl. 1e.
Na początku uroczystości przekazano sztandar, nad którym opiekę tradycyjnie już sprawują uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Dotychczasowy poczet sztandarowy występował w składzie: chorąży Szymon Buliński oraz asystentki: Julia Borowska i Michalina Wydmuch. Sztandar został przejęty przez nowy poczet w składzie: chorąży Dawid Wołos i Piotr Nawrocki oraz asystentki: Katarzyna Wigner, Natalia Wanga, Karolina Adamczak i Martyna Drożdżyńska.

Następnie głos zabrała p. dyrektor Krystyna Łasowska, po niej swoje wystąpienie miała przewodnicząca Rady Rodziców, p. Bogna Rusiecka-Kłodnicka.
Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie absolwentom tytułów. W tym roku przyznano następujące tytuły:

Primus Inter Pares: Anna Mikołajczak, która uzyskała średnią ocen za trzy lata nauki 5,65

Najlepszy Humanista Maturzysta: Szymon Karolewicz, Marcin Różycki i Katarzyna Stanek
Najlepszy Matematyk Maturzysta: Maria Pietrowska
Najlepszy Lingwista Maturzysta: Aleksandra Sadowska
Najlepszy Przyrodnik Maturzysta: Joanna Kłos
Najlepszy Informatyk Maturzysta: Michał Bolka
Najlepszy Sportowiec Maturzysta: Dawid Grodzki
Osobowość wśród Maturzystów: Patrycja Gierdal

Sponsorami nagród dla nagrodzonych tytułami maturzystów byli Rada Rodziców, Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego, p. Ryszard Hayn- były nauczyciel II LO i Radny Miasta Leszna, Fundacja im. Krzysztofa Niedzielskiego, firma M3 Kaczmarek Biuro Usług Projektowych, Biuro Rachunkowe Hexxon, Viessman Salon Firmowy oraz p. Marek Orchowski, absolwent II LO.
Po przedstawieniu sylwetek wyróżnionych absolwentów Anna Tomaszewska z klasy 2b oraz absolwent Kopernika, Michał Szyszka, wykonali utwór „Say Something”.
Na specjalne wyróżnienie zasłużyły osoby, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce i mogły pochwalić się sukcesami sportowymi. Stypendia motywacyjne przyznano uczniom, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali średnią ocen 5,3 lub więcej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, a także tym najlepiej wysportowanym. Nagrody ufundowane zostały przez miasto Leszno.
Następnie w układzie tanecznym do piosenki pt. „Już Nigdy” Sławy Przybylskiej zatańczyli Kamil Zawistowski z klasy 2b wraz z partnerką, Julią Buńkowską. Utwór wykonali Ola Samelczak z klasy 3b oraz zespół „The Kopernix”.
Wśród wyróżnionych nie mogło zabraknąć uczniów, którzy prócz nauki i planowania swojej przyszłości znaleźli czas na pomoc i pracę społeczną w wolontariacie szkolnym. Doceniając zaangażowanie wolontariuszy uhonorowano pracę następujących uczennic: Sławki Bigaj, Anny Dudziak, Patrycji Gierdal, Joanny Roszak i Magdaleny Woźnej z kl. 3a, Joanny Kłos, Malwiny Przybylskiej i Edyty Wujec z kl. 3c oraz Magdaleny Kubackiej z kl. 3d. Nagrodę dla Najlepszego Wolontariusza w 2015 roku otrzymała Dorota Nalewska z kl. 3a.
Następnie opiekunki samorządu szkolnego, p. Monika Bieszczak i p. Agnieszka Jąder, wyraziły swoje podziękowanie Annie Mikołajczak za jej zaangażowanie w prowadzenie wielu uroczystości i imprez szkolnych oraz Malwinie Przybylskiej i Jagodzie Rosik za ich szczególne zaangażowanie w tworzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń z życia szkoły.
Nie zapomniano również o absolwentach, którzy godnie reprezentowali Kopernika
na arenach sportowych - im podziękowania wręczyli nauczyciele wychowania fizycznego.

Kolejną statutową nagrodą dla maturzystów były srebrne tarcze, wręczone uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, czyli uzyskali średnią 4.75 lub więcej i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie odbierali srebrne tarcze w towarzystwie swoich rodziców, którym p. dyrektor Krystyna Łasowska wręczyła listy gratulacyjne. Wreszcie nadszedł moment, kiedy poszczególne klasy mogły wystąpić kolejno na środek, aby otrzymać świadectwa ukończenia liceum i nagrody książkowe z rąk swoich wychowawców.
Na zakończenie głos zabrali starości tegorocznej studniówki, Anna Mikołajczak oraz Michał Bolka z klasy 3e, którzy w imieniu wszystkich absolwentów skierowali słowa podziękowania do Dyrekcji i Grona Pedagogicznego II LO. Uroczystość zakończył brawurowy występ nauczycieli Kopernika w składzie: p. Przemysław Borowiak, p. Dariusz Różnicki, p. Mateusz Gmura i ksiądz Konrad Rapior, przy wsparciu tegorocznych absolwentów, Anny Juźwiak i Jana Borowiaka. Wykonali oni utwór „To już jest koniec” przy żywiołowym aplauzie zgromadzonej publiczności.