W dniu 19 marca br. po raz kolejny w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Uczniowie mieli do rozwiązania test wyboru składający się z 30 pytań. W tej edycji w zawodach brało udział 60 uczniów Kopernika.

Bardzo dobry wynik (odpowiednik srebrnego kangura) uzyskało aż 4 uczniów:
Paweł Nadolny i Filip Tomaszewski (obaj z klasy Ie) oraz Maria Pietrowska i Michał Bolka (oboje z klasy IIIe).

Ponadto 9 uczniów zdobyło wyróżnienia.

W kategorii klas pierwszych byli to:
Gustaw Tański (Ie), Juliusz Gosieniecki (Ib), Krzysztof Pawliński (Ie) oraz
Bartosz Kochański (Ib).

Wśród klas drugich najlepsze wyniki osiągnęli:
Bartosz Staśkiewicz (IId), Joanna Lewandowska (IIb), Katarzyna Grzegorzewska (IIe)
oraz Maria Barda (IId).

Natomiast wśród klas trzecich na wyróżnienie zasłużył Krzysztof Marczyński (IIIe).

Gratulujemy!
Szczegółowe wyniki można uzyskać u nauczycieli matematyki.