W piątek 26 czerwca 2015r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Po 10 miesiącach ciężkiej pracy nadszedł czas upragnionych wakacji. Uroczystość prowadzili Paulina Wojtko oraz Filip Czternasty. Na wstępie Pani Dyrektor Krystyna Łasowska podsumowała miniony rok szkolny i pogratulowała uczniom ich licznych osiągnięć i imponujących wyników w nauce.
Następnie wręczone zostały statutowe nagrody dla najzdolniejszych uczniów naszej szkoły. Tytuły Copernicus I i Copernicus II przyznawane są co roku uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią na danym poziomie klas. W tym roku były to Jagoda Hofman z klasy 1c z imponującą średnią ocen 6,0 oraz Katarzyna Pospiech z klasy 2e z równie imponującą średnią ocen 5,82.
W ramach oprawy muzycznej uroczystości na scenę zaproszona została Anna Tomaszewska z klasy 2b, która zaprezentowała utwór „Różą byłam”.
Nadszedł czas na wyróżnienie uczniów, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz mogli poszczycić się osiągnięciami sportowymi. Stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,38 lub wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Stypendium za osiągnięcia sportowe uzyskał Juliusz Gosieniecki z klasy 1b. Osobno za osiągnięcia sportowe w minionym roku szkolnym wyróżniony został Adrian Wojtkowiak z klasy 1d, który odebrał stypendium sportowe z rąk radnego Miasta Leszna, pana Sławomira Mocka.
Następnie Pani Dyrektor Krystyna Łasowska w towarzystwie wychowawców klas wręczyła świadectwa z wyróżnieniem. Otrzymali je uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 lub wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie.
Kolejnym utworem przedstawionym na scenie Kopernika była piosenka „Save Your Soul” w wykonaniu Anny Tomaszewskiej.
Następnie nagrodzono uczniów, którzy odnieśli sukces w konkursach matematycznych „Matgura” i „Kangur Matematyczny” oraz zwycięzców Chemicznej Ligi Zadaniowej, Fizycznej Ligi Zadaniowej, Szkolnego Konkursu Geograficznego oraz konkursu Traveller IQ Challenge. Nagrody odebrali również uczniowie wyróżnieni w Szkolnym Konkursie Poetyckim oraz w konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień”.
Na końcu szczególne podziękowania zostały skierowane do dyrekcji, całego grona pedagogicznego, pracowników obsługi i administracji. Na ręce Pani Dyrektor zostały złożone kwiaty. Prowadzący na zakończenie życzyli wszystkim obecnym bezpiecznych i bogatych
w niesamowite przeżycia wakacji.
Zdjęcia: Patrycja Fortecka kl.1a