8 X 2015 o godzinie 8.00 odbędzie się szkolny etap olimpiady. Wcześniej odbędą się eliminacje do etapu szkolnego. Informacje u Twojego nauczyciela matematyki.
Link do przykładowych zadań
http://www.fmw.uni.wroc.pl/dla-uczni%C3%B3w/lingwistyka-matematyczna/olimpiada-lingwistyczna/zadania/zadania-z-olimpiady-lingwistyki