E(x)plory to świat naukowych pasji, przełomowych badań i zaskakujących rozwiązań. E(x)plory wzbudza naukową ciekawość świata, popularyzuje osiągnięcia nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Odpowiada na wyzwanie stojące przed współczesnym państwem, jakim jest potrzeba rozwoju innowacji oraz zapewnienie profesjonalnych kadr w świecie opartym na ciągłym postępie technologicznym. To przestrzeń, która łączy pełnych energii młodych ludzi rozpoczynających swoją przygodę z nauką, autorytety naukowe, start-up’y i doświadczone przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, media, polskie szkoły i najlepsze uczelnie, duże miasta i małe miejscowości.

Celem Konkursu Naukowego E(x)plory jest zapewnienie młodym naukowcom oraz pasjonatom wiedzy, innowacji i nowych technologii środowiska sprzyjającego rozwojowi ich badań i zainteresowań. Konkurs organizuje Fundacja Zaawansowanych Technologii.

Do wygrania:
I nagroda – stypendium naukowe 10 000 zł dla projektu
II nagroda – stypendium naukowe 7 000 zł dla projektu
III nagroda – stypendium naukowe 5 000 zł dla projektu
Wyróżnienia – udział w zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży m.in. Intel ISEF w USA, Expo-Science International w Brazylii, INESPO w Holandii, Infomatrix w Rumunii
Nagrody dla szkoły i opiekuna naukowego: tablety dla nauczycieli oraz bony edukacyjne dla szkoły na dofinansowanie zakupów do szkolnych pracowni

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Konkurs Naukowy E(x)plory to konkurs dla młodych naukowców. Młody naukowiec to nie kujon w wielkich okularach, ale osoba z pasją i ciekawymi pomysłami. Taka, która nie boi się stawiać pytań i szukać na nie odpowiedzi. Może to właśnie Ty jesteś młodym naukowcem?

Młody naukowiec nie może mieć mniej niż 13 ani więcej niż 20 lat. To uczeń gimnazjum, liceum, technikum albo student pierwszego roku uczelni wyżej. Młody naukowiec może samodzielnie zgłosić swój projekt naukowy do konkursu, ale może też z kolegami i koleżankami stworzyć dwu lub trzyosobowy zespół, który wspólnie będzie pracował nad pomysłem.

Młody naukowiec ma opiekuna naukowego, który go wspiera podczas pracy nad projektem. To nauczyciel, wychowawca, opiekun prawny lub rodzic, która czuwa nad bezpieczeństwem młodego naukowca w trakcie prowadzonych przez niego badań, pomaga mu je realizować, udziela rad i wskazówek.

Jakie projekty zgłaszać?

Wszystkie pomysły naukowe są dobre, więc myśl odważnie! Nie ma złych pytań, więc szukaj odpowiedzi! Uwierz w Swoje pomysły i zgłoś się do Konkursu Naukowego E(x)plory! Dzięki poprzednim edycjom E(x)plory wiemy, że młodzi ludzie mają ogromy potencjał i wymyślają projekty naukowe, które mogą zmieniać świat.

Szukaj inspiracji w szkole, na podwórku, na ekranie telewizora! Czytaj książki, gazety, oglądaj programy popularnonaukowe, bierz udział w wykładach naukowych. Ciekawość świata to pierwszy krok do tego, żeby zacząć pracować nad projektem naukowym.

Nie chcemy Cię ograniczać tematycznie, możesz napisać projekt z każdej dziedziny, pamiętaj jednak, że Twoja praca musi mieć charakter naukowy.

Zaproponuj nowe rozwiązanie, zaobserwowanego przez Ciebie problemu, wskaż jak można zastosować w praktyce, to nad czym pracujesz. Dla nas liczą się projekty ciekawe i innowacyjne.

Konkurs Naukowy E(x)plory daje młodym naukowcom możliwość:

• udziału w festiwalach i wydarzeniach naukowych w Polsce oraz na świecie
• poznania rówieśników pasjonujących się nauką i nowymi technologiami
• spotkania wybitnych naukowców i przedstawicieli najbardziej innowacyjnych firm w Polsce
• wzięcia udziału w szkoleniach, warsztatach, pokazach naukowych
• dostania się na staże badawczo-rozwojowe w uznanych jednostkach naukowych
• wygrania stypendium naukowego oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych
• reprezentowania Polski na najważniejszych zagranicznych konkursach naukowych

Chcesz dowiedzieć się więcej?

- Odwiedź www.explory.pl lub profil E(x)plory na Facebooku
- Zapytaj o Konkurs swojego nauczyciela biologii, chemii, fizyki lub geografii