10 listopada 2015 r. we współpracy z Instytutem Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, z inicjatywy profesora Filipa Kubiaczyka oraz magister Moniki Anuszkiewicz, w naszej szkole powołano do życia Interdyscyplinarne Koło Akademickie.
Również dnia 10 listopada miał miejsce wykład inauguracyjny pt.: „Rok 1492: odkrycie czy zakrycie Ameryki?”, wygłoszony przez profesora Filipa Kubiaczyka. W jego trakcie prelegent przedstawił słuchaczom różne interpretacje zetknięcia Europejczyków z kulturami prekolumbijskimi na kontynencie amerykańskim, szczególny nacisk kładąc na krytykę europocentrycznego terminu „odkrycie”. Profesor Filip Kubiaczyk ukazał także związek między dawnymi wydarzeniami a współczesnymi problemami i dylematami mieszkańców Ameryki Łacińskiej.
Po wykładzie odbyło się uroczyste wręczenie listów immatrykulacyjnych oraz kart uczestnika członkom Koła. W trakcie kolejnych spotkań koordynatorzy Koła razem z uczniami przewidują realizację wspólnego projektu badawczego będącego połączeniem wiedzy teoretycznej z konkretnymi umiejętnościami praktycznymi.