Kółko archeologiczne wzięło udział w wyjeździe na badania archeologiczne do m. Obłaczkowo, gdzie prowadzone były badania przy stanowisku archeologicznym z okresu średniowiecza. W trakcie wyjazdu uczniowie mogli zapoznać się z metodami badawczymi, zobaczyć odkryte zabytki, np. bełt od kuszy, czy średniowieczne relikty studni. Podczas wyjazdu członkowie koła archeologicznego wykonywali niwelacje terenu prac przy użyciu niwelatora, inwentaryzowali zabytki pozyskane w trakcie badań oraz mogli sami pracować przy eksploracji obiektów. Niestety mankamentem wyjazdu była kapryśna aura.

 

#historiaa