W piątek 20.11.2015 grupa uczniów udaje się do Słubic na konkurs języka niemieckiego do Collegium Polonicum . Konkurs będzie trwał dwie godziny i obejmował swym zakresem zagadnienia gramatyczno - leksykalne oraz elementy realioznawcze.
Powodzenia!