Prof. Cecylia Pudlicka kończy karierę zawodniczą.


gratulujemy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!