14 grudnia 2015 roku dr hab., prof. UAM Filip Kubiaczyk z Instytutu Kultury Europejskiej UAM gościł w murach II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, gdzie przeprowadził warsztaty pt. „Komunikacja XXI wieku. Fenomen Twittera”. Wzięli w nich udział uczniowie Akademickiego Koła Interdyscyplinarnego działającego pod patronatem tegoż Instytutu.
Warsztaty zostały podzielone na dwie części. W trakcie pierwszej z nich prowadzący wspólnie z uczniami prowadził ożywioną dyskusję na temat form i rodzajów współczesnej komunikacji medialnej. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się między innymi kwestie takie jak funkcja informacyjna telewizji, interaktywne komunikowanie medialne czy obiektywizm dziennikarski.
Druga część warsztatów dotyczyła fenomenu Twittera, serwisu społecznościowego cieszącego się coraz większą popularnością w naszym kraju. Prowadzący przedstawił uczniom zasady funkcjonowania Twittera oraz omówił poszczególne elementy składające się na tweeta (replay, hasztag, Heard Through, itp.). Na bazie zaprezentowanych treści wywiązała się interesująca dyskusja, w trakcie której członkowie Koła posiadający konto na Twitterze ujawniali powody jego założenia,
a także wskazywali na plusy i minusy popularnego „ćwierkania”.
Klamrą spinającą warsztaty było zadanie praktyczne przygotowane dla uczniów przez prowadzącego. Każdy z uczestników otrzymał do wykonania konkretne zadanie, którego treść stanowi połączenie wiedzy o przeszłości z praktycznym wykorzystaniem serwisu społecznościowego, jakim jest Twitter. O wynikach projektu poinformujemy w lutym 2016 r.

Tekst: dr hab., prof. UAM Filip Kubiaczyk

#warsztatyw

#warsztatyj