Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
64-100 Leszno ul. B. Prusa 33
KRS 0000213545POMÓŻ NAM, MY POMAGAMY INNYM!


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie. Realizujemy cele statutowe poprzez fundowanie stypendiów uzdolnionym uczniom w trudnej sytuacji materialnej, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych oraz finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na realizowane przez Towarzystwo cele pożytku publicznego. Zapewniamy, że będzie to dobra inwestycja w przyszłe sukcesy naszej młodzieży.


Prezes Zarządu
Krystyna Łasowska

Od 2007 roku obowiązują przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Prezentujemy podstawowe zasady.


Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego
  1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.

  2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

  3. W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

  4. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu