Marzec to czas konkursów z języka niemieckiego:
1.Zaczynamy od I etapu konkursu miejskiego języka niemieckiego. Nasza reprezentacja przystępuje 10.03.2016 do etapu pisemnego konkursu. 18.03.etap ustny.
2. "Pokaż nam język" - rejestracja i rozwiązywanie testów w etapie pierwszym od 08.03. do 16.03.
Rejestrujemy się na platformie www.pokaznamjezyk.pl
3."Turbolandeskunde" - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego
Również 10.03.2016 w godzinach od 13.00 do 14.30 uczniowie rozwiązują test w grupie trzyosobowej.Test zawiera pytania zamknięte i otwarte na temat geografii, najnowszej historii, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. W roku 2016 pytania będą dotyczyły Austrii.